::لیست پروژه های انجام شده - عمران تکامل کاو::
نظارت بر عملیات اجرایی مجتمع گلخانه ای شهرستان هوراند

پروژه های ما

خدمات مشاوره


مهندسی آب- آبیاری و زهکشی

 1. مطالعات تکمیلی فاز اول و دوم مجتمع گلخانه ای شهرستان بناب
 2. خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی طرحهای مرمت و بازسازی تاسیسات آبی استان
 3. خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی طرحهای مرمت و بازسازی شبکه زرینه رود
 4. خدمات مهندسی نظارت بر اجرای کانالهای آبیاری عمومی در شهرستانهای میانه، هشترود، سراب و چاراویماق و روستاهای تابعه
 5. خدمات مهندسی مطالعات تکمیلی فاز اول و دوم مجتمع گلخانه ای شهرستان هوراند
 6. خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی مجتمع گلخانه ای شهرستان هوراند
 7. خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی مجتمع گلخانه ای شهرستان بناب

مهندسی آب- تاسیسات آب و فاضلاب

 1. تهیه مدل هیدرولیکی از شبکه توزیع آب شهر پارس آباد (آبفا استان اردبیل)
 2. خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیرق
 3. طرح بهینه سازی پمپاژ قلی بیگلو (امور عشایر)
 4. نظارت بر عملیات اجرایی طرحهای آبرسانی به قشلاق گنانلو و پیرانلو از خط لوله همدم لو و قشلاق شاهگلدی از چشمه موجود

تخصص های مشترک-ژئوتکنیک

 1. آزمایشگاه کنترل عملیات کارگاهی مستقر در محل خط انتقال پساب تصفیه خانه تبریز به دریاچه ارومیه (آب منطقه ای استان آ.ش)
 2. آزمایشگاه کنترل عملیات کارگاهی خط انتقال تصفیه خانه میانه (شرکت فراسان)
 3. آزمایشگاه کنترل عملیات کارگاهی شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی
 4. طراحی و اجرای پایدار سازی دیواره های گودبرداری مجتمع ITC اردبیل
 5. تهیه مصالح و اجرای مش گذاری و شات کریت سازه نگهبان پروژه پارکینگ طبقاتی قونقا
 6. مهندسی تفضیلی، تامین و اجرای شاتکریت دیواره محل مخازن آب و اسید پروژه لیچینگ سونگون
 7. آزمایشگاه کنترل عملیات کارگاهی احداث شهرک کوی پارس علوم پزشکی

خدمات پیمانکاری


  کاوش‌های زمینی

  1. اجرای عملیات حفاری و تزریق سد کاسپنی ارومیه
  2. حفاری و اجرای شمعهای پل اتوبان شهر جدید سهند – تبریز
  3. حفاری و اجرای شمعهای شنی مجتمع پزشکان اردبیل
  4. حفاری چاه عمیق در اراضی مجتمع شیرین کندی ملکان
  5. حفاری چاه عمیق در اراضی روستای سیدلو مرند
  6. حفاری چاه عمیق در اراضی روستای الخلج بستان آباد
  7. حفر یک حلقه چاه عمیق در آخمقیه (کرجان)
  8. حفاری چاه عمیق در اراضی روستای غلاملو شبستر
  9. حفاری چاه عمیق در اراضی روستای زیناب شبستر
  10. حفر یک حلقه چاه عمیق در انامق مرند
  11. احداث چاه های جایگزین شماره 8 و 9 میانه
  12. حفاری دو حلقه چاه در اراضی استان آذربایجان غربی
  13. حفر چاه آب شرب شهر آبی بیگلو
  14. حفاری سه حلقه چاه عمیق در سطح منطقه شهریار
  15. تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه 120 متری روتاری ولوله گذاری واقع در اراضی یکانات شهرستان مرند
  16. تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه 200 متری روتری و لوله گذاری در اراضی روستای نظرلو
  17. تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه 100 متری روتاری و لوله گذاری در روستای کمار سفلی در شهرستان جلفا
  18. تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه 100 متری و لوله گذاری در روستای لاری شبستر
  19. آزمایش پمپاژ چاه در ناحیه صنعتی آخولا
  20. تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه 204 متری و لوله گذاری در روستای ابرغان شهرستان مرند
  21. تهیه مصالح (غیر از لوله) و کف شکنی و حفاری و لوله گذاری آن با لوله 12 اینچ در اراضی روستای تیل در شهرستان شبستر
  22. تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه 100 متری و لوله گذاری در روستای قلعه قاضی شهرستان بستان آباد
  23. تهیه مصالح و حفاری دو حلقه چاه 72 و 42 متری ضربه ای و لوله گذاری آن با لوله 12 اینچ در روستاهای زلزله زده تازه کند طهماسب شهر اهر و نهند شهرستان هریس
  24. تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه 150 متری روتاری و لوله گذاری آن با لوله 12 اینچ در روستای کوران شهرستان هوراند
  25. تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه 60متری ضربه ای و لوله گذاری آن با لوله 12 اینچ در روستای زلزله زده قره درق شهرستان هریس
  26. تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه 100 متری ضربه ای و لوله گذاری آن با لوله 12 اینچ در روستای زلزله زده آغاج اوغلی شهرستان تبریز
  27. حفر یک حلقه چاه عمیق به روش روتاری و به عمق 180 متر (دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
  28. تهیه مصالح و حفاری سه حلقه چاه 144یک حلقه چاه 90 متری و دو حلقه چاه 60 متری ضربه ای و لوله گذاری آن با لوله 12 اینچ به ترتیب در روستاهای اشتلق سفلی(بستان آباد)، قره تپه(مرند)، ساخسیلو(هریس)
  29. تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه 144 متری روتاری و لوله گذاری آن با لوله 12 اینچ در روستای مهین تازه کند شهرستان سراب
  30. حفاری چاه در ترکمانچای
  31. حفاری چاه در روستای گواشین سراب
  32. حفاری چاه در روستای آقبلاغ ورزقان
  33. حفاری چاه در روستای اوغلی تبریز
  34. حفاری چاه های شخصی بوسیله دستگاه حفاری ضربه ای داندو 800
  35. حفاری چاه های شخصی بوسیله دستگاه حفاری ضربه ای منگلد

  مهندسی آب

  1. احداث و تکمیل مجتمع دامپروری شهرستان مرند
  2. احداث کانالهای آبیاری روستای اسفستانج مراغه